תחנת החלל ניר

ניר יניב: דמות בדיונית ומעלליה

ציוריו המטופשים של הדוד ניר ומה שאפשר לעשות איתם

גם כן - לא קומיקס

סנדוויץ׳ אולפני

תה לזמרים חולים ואומללים

הדוד ניר בפעולה:

דיניות

מדיניות, סחר וקשרי חוץ

 1. אנחנו מקליטים מה שבא לנו.
 2. אנחנו לא מקליטים מה שלא בא לנו.
 3. כאן לא חדר חזרות - הקלטות בלבד.
 4. מי שמקליט כאן עושה זאת בחינם.
 5. מי שלא מקליט כאן עושה זאת, גם הוא, בחינם.

על מנת להקליט בתחנת החלל ניר, חייבים להתקיים התנאים הבאים:

 1. מוסיקה טובה.
 2. נגנים מצוינים ונעימים.
 3. מצב רוח טוב!
גם אוכל יכול לעזור.

ואלה תולדות

תחנת החלל ניר קרויה ע״ש תחנת החלל מיר זצ״ל.
מי יתן ולא נדע עוד צער.

ותהי השנה אלף תשע מאות תשעים ושמונה לספירת הנוצרים העכו״ם, ויקנה ניר משכן משומש במצב טוב ומשכנתה טורפנית במצב מצוין, וירא כי טוב.

ֿויאמר ניר, הבה ואקים אולפן, למען לא ישעמם לי. ויבואו אביו ואמו ויאמרו, הן במקום זאת חפצנו להקים סלון, למען תארח את חבריך ואותנו בכל ימות השבוע, ואף תעשה לכולם קפה. ויאמר ניר, לא, כי אם אולפן אבנה, הן חברי אוהבים מוסיקה גם הם, וקפה אף פעם לא אהבתי. ויאמרו אמו ואביו, נו טוב.

ויחל השיפוץ הגדול, ותבנה רצפה כפולה, ועוביה חצי אמה, ושטיחים מקיר לקיר ועל הקיר, וישפצו גם את החשמל והביוב, ומראה חדשה לחדר האמבטיה, ומקרר משומש במשלוח מיוחד מעזה. ויכנס ניר אל משכנו החדש וירא כי טוב.

ובאותה עת לא היה האולפן אלא ארבעה קירות ורצפה ומכשיר הקלטה דיגיטלי שמונה ערוצים ומיקרופון אחד ומחשב ישן. ויקלט ניר אקפלות לרוב, וישמח בלבבו.

חלף החורף ובא האביב, ויפול בחיקו של ניר מעט ממון לשובב את נפשו. ויאמר, הבה ואקנה לי מחשב רק און, וכרטיס קול נאה, ואקליט בניחותא, ולא יגמר לי המקום במכשיר ההקלטה לעולם!

אמר ועשה, ואף קנה בעצת ידידו עידן מערכת תופים מיד שניה, לשמח לב ואוזן שכניו בשעות הפנאי. ותהי השמחה רבה, ויקלט ניר אקפלות ביתר שאת, ויתופף בעליצות, ושמחו חבריו וזעקו שכניו לשמים, ועדיין עמד בסירובו להכין קפה.

ובא יום, ויאמר אבי ידידו, אבוי, נקלעתי אל בין המיצרים, זקוק אנוכי לשירותיו הטובים של האולפן. ויאמר ניר, איזה אולפן? ויאמר אבי, האולפן שלך, טמבל. ויאמר ניר, אולי הגזמתי מעט בתיאורו, הרי אין זה אולפן ממש, וחסרים לי מיקרופונים, ומעולם לא הקלטתי כאן הרכב, ולמה לך בכלל? ויאמר אבי, נו בחייך. ויאלתרו ויארגנו וישאילו ציוד , ויקליטו טריו ג׳אז לייב, וישמחו בתוצאה במאד מאד, ויאמר ניר, הן לא ידעתי כי יכול אנוכי להקליט באיכות מצוינה אשר כזו, ויאמר אבי, אמרתי לך, טמבל.

וירא ניר כי טוב, וירכוש מיקרופון או שניים, ועוד ציוד מיד שניה, ויקלט טריו, והוא הבסיסט. ואז את להקת הרוק קלונימוס, והוא הבסיסט. ותרא הלהקה כי טובֿ, ותשים את האלבום ברשת למען ישמחו בני ישראל ויעלוזו. וישאל ניר אצל נתן כהןֿ, האיש והאגדה, ויאמר זה טוב עשית, למען יראו הגויים וחברות התקליטים מה זה.

ויקלט ניר עוד ועוד, וישמח בחלקו. ויאמרו חבריו, ככה? הננו ונביא את להקותינו וננציחן לדיראון עולם בהקלטה משובחה. ויאמר ניר, ככה? ויבא את להקת הפאנקפלה שלו ויקליטה. ויאמרו חבריו, ככה? ויפרצו ויעצמו בהקלטות ג׳אז ורוק ופאנק לרוב, וישמחו במאד מאד. ויאמר ניר, ככה? וככה הוא אומר עד היום.

Les avantages du jardinage avec les cycles lunaires

J'aimerais partager un secret que j'utilise dans mon jardin pour obtenir d'excellents résultats. Plantes heureuses fortes et saines. Cette «arme secrète» me fait gagner BEAUCOUP de temps et d'argent. C'est le jardinage de la lune ou la plantation par la lune !

OK, le «jardinage lunaire» peut sembler un peu étrange si vous n'en avez jamais entendu parler auparavant! Restez avec moi et je révélerai le secret plus en détail et comment VOUS pouvez l'utiliser à votre avantage.

Vous connaissez probablement déjà votre zone climatique et plantez dans la bonne saison pour votre emplacement. Un moyen facile pour vous de maximiser votre succès de jardinage est de travailler avec les cycles lunaires de la nature. Par cela, je ne veux pas dire sortir avec une pelle au milieu de la nuit! La plantation de la lune a été pratiquée par des agriculteurs et des jardiniers qui étaient en phase avec les modèles de la nature. Dans notre monde moderne occupé, de nombreux jardiniers ont perdu de vue cette technique scientifique séculaire.

Comment fonctionne le jardinage lunaire? La lune a quatre «phases» ou «quartiers» - chacun dure environ 7 jours. Au cours des deux premiers trimestres, la «nouvelle» lune noire que vous voyez devient plus grande et plus visible. C'est ce qu'on appelle la phase de «cirage» . Vous voyez une augmentation de la lumière jusqu'à ce que la pleine lune soit visible. Les 3e et 4e trimestres sont après la pleine lune . C'est à ce moment que la lumière commence à 'décroître' ou à diminuer . Puis le cycle recommence.

"Parce que ce qui se passe dans votre jardin est très influencé par la lune ... et cela peut vous apporter des avantages distincts !"

Si vous adoptez toujours une approche `` aléatoire '' pour synchroniser votre jardin, il existe un moyen beaucoup plus simple!

Tout comme la lune influence la montée et la descente des marées, elle a également un effet gravitationnel sur l'humidité des plantes (sève), le sol et la nappe phréatique. Ces effets sont amplifiés à différents moments du cycle lunaire du mois.

«Le jardinage lunaire, jardiner avec la lune c'est simplement apprendre à jardiner selon les phases de la lune. Semis et récolte en harmonie avec le flux d'humidité au fur et à mesure qu'il entraîne la plante dans la tige et les feuilles, les fruits et les graines. Ou vers le bas dans la zone racinaire avec l'attraction gravitationnelle de la lune. " - Anne Gibson

Quelle est l'importance des phases de lune pour vous? Il y a plus d'humidité dans le sol en ce moment. Cela encourage les graines à gonfler, à éclater et à germer, car c'est là qu'elles absorberont le plus d'eau . Si vous avez déjà eu du mal à faire germer des graines, je vous encourage à réessayer. Au bon moment du mois. La différence que j'ai eue dans les résultats au fil des ans, m'a convaincu que le timing a un effet majeur sur la germination réussie des graines .

Astuce de jardinage lunaire: C'est un fait souvent inconnu. Si vous savez quand l'humidité du sol augmente, cela peut vous aider à mieux réussir la germination des graines. Si vous achetez ou plantez des semences, cela peut vous faire économiser beaucoup d'argent au fil du temps. Si vous savez QUAND l'humidité du sol augmente, cela peut vous aider à mieux réussir la germination des graines. Semez vos graines au meilleur moment. Si vous achetez ou plantez des semences, cela peut vous faire économiser beaucoup d'argent au fil du temps.

La quantité de clair de lune à différents moments influence également la croissance des plantes. Lorsque le clair de lune augmente (nouvelle lune et deuxième trimestre), cela stimule la croissance des feuilles .

Après la pleine lune, le clair de lune diminue, mettant de l'énergie dans les racines des plantes. À ce moment, la croissance des feuilles au-dessus du sol ralentit. Cela devient donc un moment propice pour planter vos racines et bulbes, en raison de la croissance active des racines.

À différentes phases de la lune, l'attraction gravitationnelle du soleil et de la lune est combinée pour créer un flux de sève élevé dans les plantes. C'est un moment optimal pour planter des cultures au-dessus du sol comme les légumes-feuilles. À d'autres moments, ces forces naturelles créent une période de repos pour les plantes. C'est le moment idéal pour préparer de nouveaux jardins, tailler, désherber ou récolter. Ou prenez vous-même un repos bien mérité!

"La pratique du jardinage lunaire consiste simplement à planter aux bonnes phases de ce cycle lunaire ."

Mes expériences avec le jardinage avec la lune Il y a neuf ans, lorsque j'ai découvert le jardinage lunaire, j'ai commencé à tester par moi-même si cela ferait une différence dans mon jardin. J'ai expérimenté en plantant des semences et des plants comestibles dans les mêmes parterres de jardin et les mêmes plateaux de semences dans des conditions identiques, sauf pour le moment. Certains ont été plantés au moment optimal pour la croissance et d' autres quand ce n'était pas idéal .

Sans aucun doute, les résultats m'ont prouvé que le timing fait une différence. D'après mes observations au fil du temps, je peux voir quand les plantes ont une énergie et une vitalité renouvelées et quand elles sont juste assis là à ne pas faire grand-chose. Maintenant, je comprends la raison de ces différentes phases de croissance et je plante en conséquence pour en profiter. Sans aucun doute, les résultats m'ont prouvé que le timing fait une différence. D'après mes observations au fil du temps, je peux voir quand les plantes ont une énergie et une vitalité renouvelées et quand elles sont juste assis là à ne pas faire grand-chose. Maintenant, je comprends la raison de ces différentes phases de croissance et je plante en conséquence pour en profiter.

«Je crois en travaillant avec la nature et en utilisant des stratégies intelligentes pour moins de travail et plus de nourriture de mon jardin!»

D'après mes expériences de plus de 9 ans, le jardinage lunaire offre de nombreux avantages par rapport à la simple plantation avec une approche `` à la carte '' à tout moment du mois.

Les graines germent définitivement plus tôt. Vous pouvez donc accélérer le temps nécessaire pour mettre les cultures sur la table. Les légumes-racines et les bulbes poussent également plus rapidement. Ceci est particulièrement utile si vous avez une courte saison de croissance ou si vous élevez des graines tard dans la saison. Les plantes semblent pousser plus vite et sont en meilleure santé. En comparant les plantes semées au moment optimal à celles qui ne l'étaient pas, j'ai remarqué qu'elles sont plus grandes, plus robustes et pas faibles et irrégulières comme les autres. Les plantes produisent des rendements plus élevés (je suis tout à fait pour ça!); et Les plantes ont moins de ravageurs car elles sont plus fortes. Cela minimise le besoin d'intervention pour résoudre un problème + le coût et le temps qu'il faut pour la lutte antiparasitaire. J'aime ça! Conseil de jardinage lunaire: le timing est un GRAND facteur que vous pouvez utiliser pour optimiser la croissance saine de votre jardin. Le timing est un GRAND facteur que vous pouvez utiliser pour optimiser la croissance saine de votre jardin.

Est-ce que le timing de votre plantation avec les phases de la lune fait une différence? J'ai fait des dizaines d'expériences avec de nombreuses cultures qui poussent au-dessus et en dessous du sol, lors de la récolte de boutures, de semis de graines et de fertilisation. J'ai toujours été un jardinier curieux! Je dois vraiment voir quelque chose fonctionner avant de le partager avec les autres. J'ai mis à l'épreuve la plantation du cycle de la lune et je trouve que c'est un moyen fascinant d'affiner votre timing.

Pour moi personnellement, je sais que cela fonctionne. J'ai vu les preuves. Je pense que s'accorder aux rythmes de la nature est logique, mais je comprends que tout le monde ne va pas essayer. Ceci est une vidéo d'une expérience que j'ai faite avec de l'ail. J'espère que vous le trouverez intéressant. je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes.

Comment planter et jardiner en utilisant un calendrier lunaire Alors, comment voulez-vous faire un jardin lunaire ou planter exactement à la lune? La méthode que j'utilise est de suivre les phases de la lune sur un calendrier lunaire simple et facile à utiliser . Je fixe la date de la nouvelle lune au début de chaque mois et je l'utilise année après année. Il me dit exactement quelles activités faire à différents moments du mois.

Vous pouvez obtenir plus d'informations et acheter votre propre calendrier lunaire en cliquant sur l'image ci-dessous:

Calendrier de jardinage lunaire - un outil simple et peu coûteux pour maximiser vos rendements et la santé des plantes, augmenter la germination des graines et réduire les attaques de ravageurs. Le calendrier lunaire divise le cycle lunaire de 28 jours en 6 périodes de jardinage distinctes. Il révèle les jours optimaux pour planter différentes cultures, quand récolter, propager, tailler, fertiliser, cultiver et même le meilleur moment pour la pêche!

Pour commencer à travailler avec les phases de la lune, le premier du mois, tout ce que je fais est d'aligner le symbole de la nouvelle lune sur la roue du calendrier (vert) à la date de la nouvelle lune pour le mois en cours. Je le laisse dans cette position jusqu'au mois suivant.

Quels sont les avantages de ce calendrier lunaire? Il y a quelques calendriers annuels de lune disponibles, mais j'aime celui-ci car il:

Est PERPÉTUEL! Vous achetez donc une fois et vous n'aurez plus jamais besoin d'un autre calendrier lunaire (moins de déchets, plus durable et moins cher!). Ne se démode jamais et est SI facile à utiliser . Une réponse à tous les climats, partout dans le monde. Comment le jardinage lunaire peut-il vous être bénéfique ? Le principal avantage est le timing . L'une des choses pratiques pour lesquelles j'utilise le calendrier lunaire est de me montrer quand appliquer des engrais liquides, afin que les plantes en tirent le meilleur parti. c'est-à-dire prendre la nourriture végétale lorsque la sève coule fortement.

Les autres avantages de l'utilisation d'un calendrier lunaire sont: Il vous fournit des instructions pour le moment optimal pour :

Semez et plantez des cultures au-dessus du sol (comme les salades, les tomates, les pois , les haricots , les melons, le concombre, etc.). Semez et plantez des racines (y compris les carottes, les pommes de terre, les oignons, l' ail , les bulbes, etc.). Prélevez des boutures et multipliez lorsque la sève est élevée pour produire une forte croissance. Greffe et plante des arbres fruitiers et des plantes ornementales. Semez des fleurs. Divisez et rempotez les plantes d'intérieur. Obtenez une germination rapide et une croissance rapide des graines germées comestibles et des micro - verts . Taillez, désherbez et récoltez (y compris pour une longue durée de conservation). Cultivez et appliquez de l'engrais. Allez même à la pêche pour de meilleurs résultats! Quelques derniers conseils pratiques… Je ne suis certainement pas fanatique de tout faire de façon rigide par la lune - la réalité est que la vie arrive! Je l'utilise autant que possible. Mais, s'il est plus important de faire planter une plante en pot par exemple, alors je n'attends pas le moment parfait! J'ai dû sauver des plantes qui se seraient transformées en «arrangements secs» juste pour les sauver et les planter au «mauvais moment» du mois. C'est du jardinage de bon sens!

וירא ניר כי טוב, וישאל בעצת הנביאים והמומחים, ויבא שולחן אולפן עשוי בהזמנה, ומוניטורים משובחים, ומגברי מנורות ושאר מיני תרגימא. ויתקן כסא משובח ותאורה צבעונית לשמח לב העם העבריין והאורחים, ותהי אורה ושמחה וששון ויקר, ורק קפה אין.

חוץ

 1. אולפן
 2. סלון ופינת אוכל
 3. אמבטיה
 4. לוח שמש/מראה לאמבטיה
 5. חדר צוות
 6. אמבטיה II - הנקמה!!!
 7. נקודת תצפית (לאמבטיה)
 8. כאן נמרים יהלוכו

pleine-lune.org/jardiner-avec-la-lune